Court Teams

Bahawalnagar

Bahawalpur

Bhakkar

Mr. Atiq-ur-Rehman
Presiding Officer
Mr. Abid Hussain
Presiding Officer
Mr. Amjad Nazir
Presiding Officer
Mr. Muddasar Adnan
Registrar
Syed Makhdoom Hussain
Registrar
Mr. Muhammad Sufyan
Registrar
     

D.G.Khan

Faisalabad

Gujranwala

Mr. Malik Nazir Ahmad
Presiding Officer
Mr. Pervez Iqbal Sipra
Presiding Officer
Mr. Irfan Ahmed Saeed
Presiding Officer
Mr. Noor Nabi
Registrar
Mr.Muhammad Nadeem
Registrar
Ch. Muhammad Farooq
Registrar
     

Gujrat

Lahore

Layyah

Mr. Bakht Fakhar
Presiding Officer
Mr. Tahir Nawaz Khan
Presiding Officer
Mr. Muhammad Akram
Presiding Officer
Mr. Muhammad Nadeem Sahi
Registrar (Lookafter the charge)
Mr. Asif Nazir Ahmed Khan
Registrar
Mr. Zubair Iqbal
Registrar
     

M.B. Din

Mianwali

Multan

Mr. Judge Muhammad Sarfraz Akhtar
Presiding Officer
Vacant
Presiding Officer
Vacant
Presiding Officer
Mr. Junaid Umer
Registrar
Mr. Muhammad Yousaf
Registrar
Mr. Syed Muzaffar Abbas Shah
Registrar
     

Rahim Yar Khan

Rawalpindi

Sahiwal

Mr. Sajjad Hussain Sindhar
Presiding Officer
Mr. Abdul Hafeez
Presiding Officer
Mr. Tanveer Ahmed Sheikh
Presiding Officer
Ms. Sania Imtiaz
Registrar
Mr. Abdul Rehman
Registrar
Mr. Naeem Asghar
Registrar
     

Sargodha

Sialkot

 
Malik Khizar Hayat Khan
Presiding Officer
Mr. Sohaib Ahmad Rumi
Presiding Officer
 
Mr. Qaisir Nawaz
Registrar
Mr. Muddasar Kaleem
Registrar